Dignājas iela 3C, Rīga, LV-1004

Kāpēcīšu Skoliņa

Galerija

Izlaiduma balle

Aizsteidzas vasara mana
Dāliju ziedu kurpēs,
Pāri pļavām un dārziem
Ābeļu smaržā ietinusies...


Mūsu vasara Kāpēcīšu Skoliņā atkal ir paskrējusi nemanot, un kā katru gadu 31. augustā ar izlaiduma ballīti pavadījām mūsu mazos absolventus uz "lielo dārziņu"!

Pavasaris dabā

Pavasaris dabā, sirdī, krāsās, smaržās un formās! Beidzot esam iesoļojuši pavasarī, ap mums viss plaukst, zeļ, zaļo un zied! Un arī mēs ziedam savās gaišajās domās par visu, ko redzam sev apkārt un līdzās!


Ieskats Kāpēcīšu Skoliņas pavasara aktivitātēs – sākot no Lieldienu svinēšanas un radošas darbošanās nodarbībās līdz Veselīga Smaida skolai! :)))

Leļļu teātris

Kāpēcīšu Skoliņā ciemojas leļļu teātris ar izrādēm "Buratīno piedzīvojumi" un "Vecīša cimdiņš".

Saltie ziemas mēneši

Ziemas vakars baltā sniegā,
Viss tik kluss kā dziļā miegā.
Debess velvē, šalcot spēji,
Atskrien draiskie ziemeļvēji!


Kāpēcīšu Skoliņā saltie ziemas mēneši paskrējuši nemanot, jo tie bijuši darbīgi un radošām idejām piesātināti. Esam paši darbojušies, kā arī uzņēmuši ciemiņus – Buratīno, Malvīni un citus pasaku varoņus!

Decembris Kāpēcīšu Skoliņā

Decembris Kāpēcīšu Skoliņā bijis varen spraigs un aktivitātēm bagāts!

Latvijas Patriotu nedēļa

Maza mana Latvija,
Divu roku platumā,
Mīļa mana Latvija,
Divu roku siltumā,
Dziļa mana Latvija,
Visa mūža garumā.
(Knuts Skujenieks)


Latvijas Patriotu nedēļa Kāpēcīšu Skoliņā.

Izlaiduma balle

Nāc nākdama Mārtiņdiena,
Visi bērni Tevi gaida,
Visi bērni Tevi gaida,
Pulciņā sanākuši.


10. novembris – Mārtiņdiena. Mārtiņi latviešu gadskārtu paražās ir svinama diena, kas iezīmē rudens beigas un ziemas sākumu. Arī Kāpēcīšu Skoliņā Mārtiņdienu atzīmējām gan radoši darbojoties, gan dziedot dziesmas, gan ejot rotaļās.

Dzīvo mežā

Lielais koku draugs rudens 
Mežā ir ienācis,
Raisa lapas no zariem tas,
Un ļauj viņām zemē krist...


Bet kas dzīvo mežā?

Bērnu dzimšanas dienu

Tapis Cīrulīšu grupiņas bērnu dzimšanas dienu koks!

Rudens kompozīciju izstāde

Miķeļdienai tuvojoties, šonedēļ dārziņā notika rudens kompozīciju izstāde! Darbiņu tapšanā kopā ar bērniem piedalījušies gan mammas un tēti, gan opīši un omītes! Paldies visiem par kopīgo darbošanās prieku!

Jauns mācību gads bērnudārzā

Cik krāsaina ir pasaule, kad bērns uz to raugās,
Cik krāsaina ir pasaule, kad bērns mācās to veidot!


Septembris Kāpēcīšu Skoliņā ir bijis ļoti darbīgs, Cīrulīšu un Pūcīšu grupiņas bērni ir uzsākuši jauno mācību gadu gan radoši darbojoties, gan iepazīstoties ar jauniem draugiem!