Dignājas iela 3C, Rīga, LV-1004

Kāpēcīšu Skoliņa

Bērnudārzs Rīgā

Sazināties ar mums

Rotaļnodarbības

Bērna audzināšana prasa lielu mīlestību, pacietību un rūpes. Privātās pirmsskolas izglītības iestādes "Kāpēcīšu Skoliņa" pedagogi palīdzēs jūsu bērnam spert pirmos soļus apkārtējās pasaules iepazīšanā, lai prieku un gandarījumu sagādātu katrs mazā cilvēciņa atklājums, pateiktais vārds, paveiktais darbiņš. 


Rotaļa ir neatņemama bērna veselīgas attīstības sastāvdaļa, jo rada bērnā emocionālu komfortu, līdzsvaru, apmierinājumu, brīvības un drošības sajūtu. Rotaļa bērnā rada ne tikai prieku, bet ļauj arī realizēt sevi, apjaust savas intelektuālās iespējas un veiklību.

Rotaļājoties bērni attīstās dabiskajā vidē. Pedagogiem tā ir iespēja iepazīt bērnus, veidot personisku kontaktu ar viņiem, novērtēt katra attīstību, kā arī vienkārši rosināt spēlēties. Bērniem tā ir iespēja komunicēt ar vienaudžiem un pieaugušajiem, justies droši svešā vidē.


Kāpēcīšu Skoliņa piedāvā aktīvi organizētas rotaļnodarbības visas dienas garumā atbilstoši bērna vecumam. Ar bērniem darbojas pedagogi ar augstāko pedagoģisko izglītību. Rotaļnodarbībās bērns attīsta gan uzmanību, uztveri, domāšanu, sajūtas, atmiņu, kā arī tiek sekmēta bērnu runas un sensorā attīstība un veicinātas konstruēšanas, aplicēšanas un zīmēšanas iemaņu prasmes.

Par mums

Maksa par pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanu ir 350 EUR mēnesī (no šīs summas atskaita līdzfinansējumu). 

Plus 3.80 EUR dienā ir ēdināšanas maksa.

Rīgas Dome līdzfinansē iestādi ēšanas samaksām 2.77 eiro/dienā bērniem, kuriem
ģimenē ir 3 vai vairāk bērnu (tajā skaitā arī pilngadību sasniegušie, bet iegūst vidējo
izglītību) un trūcīgo vai maznodrošināto ģimenēm.

Īstenojam vispārējo izglītības mācību programmu
Nr. 01011111, licences Nr. V-7253

Pašvaldību līdzfinansējuma apmēri par mēnesi 2019. gadam:

Rīgas pašvaldības līdzfinansējums - 246.19 Eur/mēn.
Ķekava - 262.75 Eur/mēn.
Olaine - 257.08 Eur/mēn.