top of page

Par mums

Jūsu bērns ir drošās rokās

Fotogrāfs-Sandis-Lazda-KāpēcīšuSkoliņa-130.jpg

Par mums

„Kāpēcīšu Skoliņa” ir privāta pirmsskolas izglītības iestāde, kura atrodas Rīgā, Ziepniekkalnā, dzīvojamo namu kompleksā “Dignājas Nami” – Dignājas ielā 3C.

Mīļas, gādīgas, zinošas un profesionālas skolotājas un auklītes ik dienu rūpējas, lai katrs bērniņš šeit justos droši un mājīgi un uz dārziņu nāktu ar prieku, lai apgūtu jaunas zināšanas, prasmes un iemaņas.

Mūsu darbadiena paiet raiti, jo daudz zīmējam, līmējam, krāsojam, veidojam, dziedam un visādi citādi darbojamies.

PPII “Kāpēcīšu Skoliņa” ir trīs grupiņas – Cīrulīši (1.5 -3 gadi), Pūcītes (1.5 -3 gadi) un Zīlītes (3-5 gadi).

Info vecākiem

Katrai grupai ir izveidota slēgta internetvietne vecākiem, kurā ik nedēļu tiek ievietoti foto un video ar mūsu spilgtākajām ikdienas aktivitātēm – nodarbībām, svētkiem, ikdienas prieciņiem un nieciņiem u.tml.

Šādi sniedzam iespēju vecākiem ielūkoties bērna ikdienā, labāk izprotot bērna ikdienas gaitas dārziņā, un sekot līdzi mācību procesam. Arī katras dienas beigās, sagaidot vecākus vakarā, skolotājas un auklītes sniedz vecākiem aktuālāko informāciju par to, kā bērnam pa dienu klājies.

 

Mācību gada noslēgumā tiek organizētas “Individuālo pārrunu dienas”, kad noteiktos laikos, 30 minūšu garā sarunā, privāti tiekas Skolotājs +Vecāki un bērns + Vadītāja, lai izvērtētu mācību gada sasniegumus - kā veicies zināšanu un prasmju apguvē, kā arī sniegtu ieteikumus, kam būtu jāpievērš papildus uzmanība. Kopā pārcilājam Portfolio mapi ar bērna darbiņiem un novērtējam progresu mācību gadu noslēdzot.

Fotogrāfs-Sandis-Lazda-KāpēcīšuSkoliņa-296.jpg
20181116_102803.jpg

Adaptācijas periods bērnudārzā

Lai adaptācijas periods bērnudārzā būtu pēc iespējas vieglāks, bērns pirmās reizes dārziņā pavada kopā ar vecākiem. Pēc tam bērns bez vecākiem paliek dārziņā vienu līdz trim stundām (citam ilgāk) vairāku dienu garumā, un tikai tad, kad bērns ir gatavs iekļauties grupas ikdienā, seko pusdiena un pilna diena (ar diendusu).

Mācību un ēdināšanas izmaksas

Mācību maksa bez pašvaldību līdzfinasējuma ir 410 EUR/mēnesī.

Ēdināšana – 3.51 EUR/dienā.

Pašvaldības līdzfinansējums tiek maksāts bērniem no 1 gadiņa un 6 mēnešu vecuma.
Rīgas pašvaldības līdzfinansējums ir 307.85 Eur/mēn. 

Rīgas pašvaldība apmaksā arī daļu ēdināšanas pakalpojuma - 1.99Eur/dienā, daudzbērnu ģimenēm - 2.77Eur/dienā.
Ir līgumi arī ar citām pašvaldībām par līdzfinansējumu.

bottom of page