Dignājas iela 3C, Rīga, LV-1004

Kāpēcīšu Skoliņa

Bērnudārza konakti

SIA "Kāpēcīšu Skoliņa" – privātā pirmsskolas izglītības iestāde


Lejupielādēt pieteikuma iesniegumu


PPII "Kāpēcīšu Skoliņa" IZM licence nr. V-7253

Pirmsskolas izglītības programmas īstenošanas vietas:
Dignājas iela 3C-1A,
Dignājas iela 3C-16A,
Dignājas iela 3B-3,
Rīga, LV-1004

E-pasta adrese: kapecisuskolina@inbox.lv
Kontaktpersona – vadītāja Vivita Zeiļuka-Putene 

Tel.: +371 29 584 844