top of page

Uzņemšana

Pieteikumu pieņemšana nākamajam gadam

Fotogrāfs-Sandis-Lazda-KāpēcīšuSkoliņa-191.jpg

Info

Katrai grupai ir izveidota slēgta internetvietne vecākiem, kurā ik nedēļu tiek ievietoti foto un video ar mūsu spilgtākajām ikdienas aktivitātēm – nodarbībām, svētkiem, ikdienas prieciņiem un nieciņiem u.tml.

Šādi sniedzam iespēju vecākiem ielūkoties bērna ikdienā, labāk izprotot bērna ikdienas gaitas dārziņā, un sekot līdzi mācību procesam. Arī katras dienas beigās, sagaidot vecākus vakarā, skolotājas un auklītes sniedz vecākiem aktuālāko informāciju par to, kā bērnam pa dienu klājies.

 

Mācību gada noslēgumā tiek organizētas “Individuālo pārrunu dienas”, kad noteiktos laikos, 30 minūšu garā sarunā, privāti tiekas Skolotājs +Vecāki un bērns + Vadītāja, lai izvērtētu mācību gada sasniegumus - kā veicies zināšanu un prasmju apguvē, kā arī sniegtu ieteikumus, kam būtu jāpievērš papildus uzmanība. Kopā pārcilājam Portfolio mapi ar bērna darbiņiem un novērtējam progresu mācību gadu noslēdzot.

Bieži uzdotie jautājumi

Pieteikuma Anketa

Adoptācijas periods bērnudārzā

Lai adaptācijas periods bērnudārzā būtu pēc iespējas vieglāks, bērns pirmās reizes dārziņā pavada kopā ar vecākiem. Pēc tam bērns bez vecākiem paliek dārziņā vienu līdz trim stundām (citam ilgāk) vairāku dienu garumā, un tikai tad, kad bērns ir gatavs iekļauties grupas ikdienā, seko pusdiena un pilna diena (ar diendusu).

Mācību un ēdināšanas izmaksas

Mācību maksa ir 410 EUR/mēnesī.

Ēdināšanas maksa – 3.51 EUR/dienā.

Pieejami pašvaldību līdzfinansējumi gan mācību maksai, gan ēdināšanas pakalpojumam.

bottom of page